สวัสดิการทุนการศึกษาพิจารณาเดือนไหนครับ
Posted: สุชน ผลบุญ Date: 2023-09-15 19:57:07
   
 

ทุนการศึกษาพิจารณาเดือนไหนค่บ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2023-09-18 09:07:47
 
 
 

เรียน คุณสุชน ผลบุญ

สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 และโอนเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ค่ะ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเว็บไซต์สหกรณ์

..........................................................

ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.)

LineOA: @dlasavingcoop

Facebook: "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

Website: www.dlasavingcooop.com

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ