เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ณัฏฐกานต์ มลิวัลย์ Date: 2024-07-09 18:08:48
   
 

ไม่ผ่านเพราะอะไรขอเหตุผลเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ

จะได้ทราบค่ะ

เงินเดือนไม่พอหักหรือค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:งานประชาสัมพันธ์ (สอ.อปท.)  Date: 2024-07-10 09:28:09
 
 
 

เรียนคุณณัฏฐกานต์ มลิวัลย์

เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

     - เดือนมิ.ย. - ส.ค.66  หักหน้าฏีกาเต็มใบแจ้้งหนี้ หรือไม่ ขอหลักฐานฏีกา 

     - พิจารณาจากเงินคงเหลือ ได้ 29,000 บาท

     - แก้ไขเอกสารหน้าที่ 1 แนบ ฉฉ 1/3 ระบุวงเงิน จำนวน 22,000 บาท ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน ได้ที่โทร  083-929-3058, 091-727-2541

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สรรค์ชัย มุงแสน  Date: 2024-07-10 16:12:38
 
 
  อยากให้คณะกรรมการเพิ่มวงเกินฉุกเฉินจาก60000เป็น150000ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:สรรค์ชัย มุงแสน  Date: 2024-07-10 16:12:40
 
 
  อยากให้คณะกรรมการเพิ่มวงเกินฉุกเฉินจาก60000เป็น150000ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ