กู้ฉุกเฉิน
Posted: นฤมล พรหมเศรณีย์ Date: 2024-07-10 12:03:52
   
 

ขอเรียนสอบถามค่ะ สมาชิกรหัส 037175 เคยกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) และต่อมาได้มีการยกเลิกเงินกู้เหตุฉุกเฉิน (ATM) ไปแล้ว และเราจะกู้ฉุกเฉินประเภทเงินสด/โอนบัญชีธนาคาร เราต้องไปยกเลิกคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) อีกมั้ยคะ หรือว่าเขียนคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเงินสด/โอนบัญชีธนาคาร ได้เลยคะ ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:งานประชาสัมพันธ์ (สอ.อปท.)  Date: 2024-07-10 13:48:55
 
 
 

เรียนคุณนฤมล พรหมเศรณีย์

ไม่ต้องยกเลิกคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) สมาชิกสามารถยื่นเอกสารกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมาได้เลยนะคะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ