การส่งยอดเงินกู้
Posted: เสาวณีย์ ยาใจ Date: 2024-07-10 14:56:39
   
 

กรณีสหกรณ์แจ้งหักยอดเงินกู้  4 พัน บาท เราสามารถส่งยอดเพิ่มโดยแจ้งหักหน้าฎีกาได้ไหมคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:งานประชาสัมพันธ์ (สอ.อปท.)  Date: 2024-07-11 15:59:30
 
 
 

เรียนคุณเสาวณีย์ ยาใจ  

สมาชิกสามารถส่งยอดเพิ่มโดยแจ้งหักหน้าฎีกาได้ค่ะ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จประจำจังหวัด นะคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ