กู้สามัญ
Posted: ระวีวรรณ มัดธนู Date: 2024-07-10 16:02:12
   
 

ยื่นกู้สามัญ 2,000,000 ผ่อน 240 งวดๆ ละเท่าไหร่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:งานประชาสัมพันธ์ (สอ.อปท.)  Date: 2024-07-11 16:34:21
 
 
 

เรียนคุณระวีวรรณ มัดธนู

ประมาณงวดละ 16,150 บาท   จำนวนหุ้นและยอดชำระเนื่องจากเป็นการประมาณคราว ๆ  สมาชิกสามารถส่งเอกสารเข้ามาก่อนได้ เจ้าหน้าที่งานเงินกู้จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร และนวนจำนวนยอดชำระและค่างวด อีกครั้งค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:งานประชาสัมพันธ์ (สอ.อปท.)  Date: 2024-07-11 16:34:22
 
 
 

เรียนคุณระวีวรรณ มัดธนู

ประมาณงวดละ 16,150 บาท   จำนวนหุ้นและยอดชำระเนื่องจากเป็นการประมาณคราว ๆ  สมาชิกสามารถส่งเอกสารเข้ามาก่อนได้ เจ้าหน้าที่งานเงินกู้จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร และนวนจำนวนยอดชำระและค่างวด อีกครั้งค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ