ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ครั้งที่ 3
IP: 27.145.12.177
 
 
 
 
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
องค์กรปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่ ครั้งที่ 3

 

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (แห่งใหม่) บนที่ดินขนาด 2 ไร่ บริเวณ ซอยคลองหลวง 8/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบก่อสร้างภายนอกอาคาร   แบบสถาปัตยกรรมอาคารเก็บวัสดุสำนักงาน   แบบก่อสร้างภายในอาคาร

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ