โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
IP: 124.120.181.34
 
 
 
 
 

 

 
 (19 มีนาคม 2566) ผ่านกันไปแล้วอีก 1 รุ่น สำหรับโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองฯ โดยนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 พร้อมบรรยายพิเศษผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของ สอ.อปท. ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ร่วมบรรยายแนะนำสวัสดิการ และบริการต่างๆ ของ สอ.อปท. ทั้งนี้ ภายในโครงการได้มีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ให้กับสมาชิกอีกด้วย
  #สออปท ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพึงพอใจในบริการของเรา
 
  สำหรับรุ่นที่ 4 #สออปทสัญจรปี66 จะไปพบท่านสมาชิกชาวภาคตะวันออก ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช
 

                 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ