ประกันชีวิต สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสอ.อปท.
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 

 

ถาม : ทำไมกู้เงินแล้วต้องทำประกันชีวิต / ทำแล้วดียังไง ?

 

ตอบ :

1. เมื่อผู้กู้เสียชีวิตประกันจะคุ้มครองทุกกรณี

2. เมื่อผู้กู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี

3. มีระยะเวลาการรอคอย 1 ปี

            Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ