เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปลอดภาษี ให้ดอกเบี้ยสุขใจ 3.25% ต่อปี
IP: 124.122.220.196
 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.25 ต่อปี

2. กำหนดการรับฝากเงินของสมาชิกต่อราย รวมสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

ประกาศสหกรณ์>>

เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชี>>

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

แบบฟอร์มเงินฝาก>>

1. แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2. แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์(เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)

3. แบบฟอร์มชำระเงินฝากพิเศษ(7196)

4. คำขอถอน/ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

วิธีการจัดส่งเอกสาร คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/คำขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                

จัดส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง

1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

2. ส่งเอกสารทาง Application Line (Line ID : 0923915896)

สแกนเอกสารเป็น FilePDF ทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์

* ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร  เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล* 

 

   สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ : 02-241-8250-1

       มือถือ 092-391-5896 (มิรันตี), 091-727-5236(พัชรมณฑ์)

       Line Openchat : "งานการเงินและบัญชี(สอ.อปท.)"

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ