ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566
IP: 124.120.179.90
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566

       ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ณ.โรงแรม TM LAND HOTEL 

ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ระเบียบวาระการประชุมและกำหนดการ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ