[ผลการอนุมัติ] ผู้สมัครที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
IP: 124.122.222.254
 

ผลการอนุมัติ

ประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 

 

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบ  

 

"เพื่อให้การเป็นสมาชิกสมบูรณ์ครบถ้วน ขอให้สมาชิกโอนเงิน 2 รายการ ดังนี้"
1. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก และค่าหุ้นแรกเข้า
2. ค่าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

วิธีการชำระเงิน
» วิธีโอนค่าธรรมเนียม และค่าหุ้นแรกเข้าสมาชิกใหม่ 
 

» วิธีการชำระเงินเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับสมาชิกใหม่)

 

กรณีที่สมาชิกโอนเงินมาแล้ว ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ