เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์ฯ
Posted: Admin Date: 2023-01-12 19:06:46
IP: 119.76.52.189
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(ตรงข้ามสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง)

 

@dlasavingcoop

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

@Dlasavingcooppage

www.Dlasavingcoop.com

 

>> ติดต่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18<<

 

>> ติดต่อทีมจัดการ<<

 

>> ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์<<

 

 

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพไปแล้ว และยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ ต้องการที่จะประนอมหนี้/ คืนสมาชิกภาพและปรับโครงสร้างหนี้/ อยู่ระหว่างดำเนินคดีต้องการที่จะประนอมหนี้/ ลูกหนี้พิพากษา/ ลูกหนี้บังคับคคี ต้องการประนีประนอมยอมความ หรือต้องการปิดชำระหนี้ สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ตามกลุ่มจังหวัดด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ