กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 848  
เมื่อวานนี้: 1,729  
เดือนนี้: 57,027  
เดือนที่แล้ว: 124,851  
ปีนี้: 1,562,628  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 11,529,346  

 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-11-12 15:09:38
 การสรรหาบริษัทประกันชีวิตสมาชิกผู้ขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-11-13 09:31:56
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-31 14:29:03
 ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2019-11-13 16:05:52
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 15:02:57
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ต.ค. 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค. 62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.2562
 รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนตุลาคม
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 30 ต.ค. - 13 พ.ย. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 18-29 ต.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 18 - 29 ต.ค. 2562
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 

 
   

   
26884  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/14) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26883  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/9) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26882  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/5) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26881  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/5) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26880  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/3) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26879  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/5) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26878  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/3) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26877  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/6) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26876  สอบถามเรื่องเอกสารยื่นกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบatm  (0/7) อนุสรณ์ คำภริยา 16 พ.ย. 2562
26875  สอบถามกู้ฉุกเฉิน  (0/23) นันทนัช บำรุงศรี 16 พ.ย. 2562
   
 

 
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ