Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 35  
เมื่อวานนี้: 6,059  
เดือนนี้: 113,354  
เดือนที่แล้ว: 149,713  
ปีนี้: 1,189,178  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 15,367,666  

 
 
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2022-08-10 11:29:53
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 23 ก.ค. 65
โดย: Admin วันที่:2022-08-02 11:37:48
 ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ครั้งที่ 2
โดย: Admin วันที่:2022-08-01 17:04:08
 (ปิดรับลงทะเบียน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565 รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี
โดย: Admin วันที่:2022-08-11 17:22:23
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการชั่วคราวสำหรับการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก
โดย: Admin วันที่:2022-07-31 18:09:50
 
 
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 256
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสมรส ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 16 ส.ค. 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 16 สิงหาคม 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 11 - 15 ส.ค. 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 11-15 สิงหาคม 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 08-10 ส.ค. 65
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34439  เงินกู่้พิเศษเพื่อรวมหนี้  (0/215) อารีรัก สายน้ำเย็น 19 ส.ค. 2565
34438  สอบถามการอนุมัติเงินกู้สามัญ  (7/713) นิภาพร ทองไทย 18 ส.ค. 2565
34437  ขอสอบถามเงินกู้สามัญ  (0/393) เสกสรรศ์ โตสวัสดิ์ 18 ส.ค. 2565
34436    (0/20) เสกสรรศ์ โตสวัสดิ์ 18 ส.ค. 2565
34435  ขอให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน  (0/158) วินัย ไชยโสภา 18 ส.ค. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ