Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 180  
เมื่อวานนี้: 22,752  
เดือนนี้: 220,074  
เดือนที่แล้ว: 173,132  
ปีนี้: 220,074  
ปีที่แล้ว: 2,016,411  
ทั้งหมด: 16,414,974  

 
 
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่:2023-01-25 14:56:00
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2023-01-05 09:55:12
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 25 ธ.ค. 65
โดย: Admin วันที่:2023-01-05 09:26:57
 สารอวยพรปีใหม่ 2565 จากประธานกรรมการ สอ.อปท.
โดย: Admin วันที่:2023-01-24 09:28:22
 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โดย: Admin วันที่:2022-12-28 13:54:38
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนตุลาคม 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2565
 ประกาศเรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 23 - 24 มกราคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 19 - 20 มกราคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 13 - 18 มกราคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 11 - 12 มกราคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 11 - 12 มกราคม 66
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่:2023-01-27 16:37:14
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: admin วันที่:2022-12-27 16:33:01
   อ่านทั้งหมด

   
35088  การกู้ฉุกเฉิน  (1/148) พรพิทักษ์ สาเสน 30 ม.ค. 2566
35087  การเข้าระบบ  (0/124) อรอนงค์ ปานมัจฉา 30 ม.ค. 2566
35086  สอบถามการสมัครส่งเอกสาร  (1/101) เกศรา สุขอิ่ม 30 ม.ค. 2566
35085  ลาออก  (0/121) สุดาทิพย์ พลเชียงสา 30 ม.ค. 2566
35084  เงินกู้สามัญ  (0/271) ชัชพงศ์ ปานแขวง 30 ม.ค. 2566
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง  
      ประธานกรรมการ สอ.อปท.     สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ