กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


วันนี้: 165  
เมื่อวานนี้: 1,688  
เดือนนี้: 99,352  
เดือนที่แล้ว: 96,074  
ปีนี้: 99,352  
ปีที่แล้ว: 1,722,821  
ทั้งหมด: 11,788,891  

 
 
 รายชื่อ เลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2020-01-20 10:31:08
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 17 มกราคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-01-17 11:42:08
 การสรรหาโรงพิมพ์จ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2020-01-16 10:04:28
 ข่าวสารสหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกทราบ
โดย: Admin วันที่:2020-01-10 13:36:56
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
โดย: Admin วันที่:2020-01-09 10:53:26
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนธันวาคม 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค. 62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค. 2562
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 20 มกราคม 2563)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ธ.ค.2562 - 14 ม.ค. 2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน มกราคม 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 1 - 12 ม.ค. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1 - 12 ม.ค. 2563
 

 
   

   
27380  ส่งเอกสารขอรับเงินปันผล  (0/22) สุวิทย์ ราตรี 26 ม.ค. 2563
27379  สอบถามผลกู้ฉุกเฉิน  (0/22) พิชญาภา ใสส่อง 24 ม.ค. 2563
27378    (0/7) ภคพร สุตาพันธ์ 24 ม.ค. 2563
27377  เงินกู้ฉุกเฉิน  (0/30) กัลย์ฐิตา พงษ์สมบูรณ์ 24 ม.ค. 2563
27376  สอบถาม  (0/25) นันท์นภัส ท้องฟ้า 24 ม.ค. 2563
27375  เรื่องเงินปันผล  (2/324) วิภาวินี ทองคำ 24 ม.ค. 2563
27374  สอบถามผลกู้ฉุกเฉิน  (1/44) กตัญชลี ใจดี 24 ม.ค. 2563
27373  กู้เพื่อปิดสถาบันการเงินอื่น  (1/110) นฤมล โชติรัตน์ 24 ม.ค. 2563
27372  การทำประกันภัยสำหรับผู้ค้ำประกัน  (1/53) นัฐริณี ช่างประดิษฐ 24 ม.ค. 2563
27371  การกู้สามัญ  (1/71) อนงค์พรรณ วิเชียรปัญญา 24 ม.ค. 2563
   
 

 
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ