กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 2,847  
เมื่อวานนี้: 3,556  
เดือนนี้: 48,585  
เดือนที่แล้ว: 80,710  
ปีนี้: 567,681  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,275,053  

 
 
 แจ้งระบบโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง
โดย: Admin วันที่:2018-07-17 11:12:24
 การประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-07-13 14:35:07
 ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านตรวจสอบข้อมูลผู้รับโอนประโยชน์
โดย: Admin วันที่:2018-07-03 10:18:28
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-06-20 09:16:58
 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
โดย: Admin วันที่:2018-06-07 10:10:24
 
 
 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 1พ.ค.-30 มิ.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 มิ.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 มิ.ย.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) อนุมัติ เดือนมิถุนายน
 รายชื่อคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ค.61
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 25 มิ.ย.61)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 พ.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 25 เม.ย.61)
 

   
22783  การกู้เพื่อชำระสถาบันการเงินอื่น  (1/67) ทรงกฎ เรืองแสง 17 ก.ค. 2561
22782  สอบถามการยื่นกู้ฉุกเฉินค่ะ  (2/68) จันทิมา สุคำภา 17 ก.ค. 2561
22781  สอบถามเรื่องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  (1/64) จิดาภา บรรพสาร 17 ก.ค. 2561
22780  ขอกู้หุ้นตัวเอง   (1/119) สมจิตต์ คชฤทธิ์ 17 ก.ค. 2561
22779  เงินปันผล  (1/83) วิลาวัลย์ เคนท้าว 17 ก.ค. 2561
22778  login เข้าระบบสมาชิกไม่ได้  (1/199) อดิศักดิ์ ทานันท์ 17 ก.ค. 2561
22777  เรื่องลาออกจาการเป็นสมาชิก  (1/107) นิตยา ผอมสวัสดิ์ 17 ก.ค. 2561
22776  เอกสาร กู้ ฉ  (2/98) ธณัฐพล พันป้อง 17 ก.ค. 2561
22775  ล็อคอินเข้าระบบไม่ได้  (3/141) ยุคลธร ธรรมตถา 16 ก.ค. 2561
22774  การลาออก  (1/96) ฉันทนา งอกขาว 16 ก.ค. 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ