กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 3,559  
เมื่อวานนี้: 4,683  
เดือนนี้: 84,690  
เดือนที่แล้ว: 160,259  
ปีนี้: 387,093  
ปีที่แล้ว: 1,259,346  
ทั้งหมด: 10,353,811  

 
 
 ผลการอนุมัติสมัครสมาชิกสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2019-03-12 10:05:30
 ผลการเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เหรัญญิกและเลขานุการ
โดย: Admin วันที่:2019-02-26 17:17:06
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-21 08:53:04
 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-18 13:43:38
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: Admin วันที่:2019-02-15 15:19:44
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนมีนาคม
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 28 ก.พ.62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 28 ก.พ.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-28 ก.พ.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติ เดือนกุมภาพันธ์
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 02/2562 (วันที่ 26 ก.พ.62)
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ม.ค.- 20 ก.พ.2562
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ธ.ค.-15 ม.ค.2562
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนมกราคม 2562
 

 
   

   
25221  รบกวนสอบถามเรื่องการลาออกจากสมาชิกค่ะ  (0/3) นฤมล จันทลักขณา 20 มี.ค 2562
25220  อยากทราบผลการอนุมัติลาออกคะ ไม่ทราบว่าเข้ารอบพิจารณาเดื...  (1/25) รัตธิกานต์ บุญศิริ 20 มี.ค 2562
25219  กรุณานำทุนเรือนหุ้นกลับมาไว้ในระบบด้วย  (1/62) รัชชานนท์ สิงห์คำ 20 มี.ค 2562
25218  ผลการพิจราณาเรื่อง ลาออกค่ะ  (1/40) บรรจง ผิวสะอาด 20 มี.ค 2562
25217  สอบถามเรื่องส่งเอกสารเงินกู้หุ้น  (1/20) ดวงหทัย มิ่งบุญ 20 มี.ค 2562
25216  กู้ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น  (3/138) บัวลอน โต๊ะเงิน 20 มี.ค 2562
25214  ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ประเภท อัคคีภัย  (1/77) ภารดี ทองอุ่น 20 มี.ค 2562
25213  ผลการอนุมัติการลาออกคับ  (1/116) ณรงค์ฤทธิ์ ช่วยศรี 20 มี.ค 2562
25212  การกู้หุ้น  (1/53) นฤมล ดู่ผัด 20 มี.ค 2562
25211  สามารถกู้เงินสามัญเพิ่มได้ไหมคะ  (1/75) นิตยา ชนะกุล 20 มี.ค 2562
   
 

 
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 
   
 
สอ.สถ.เตรียมเปิดบริการใหม่
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ สอ.สถ. ครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ