สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด.
กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 182  
เมื่อวานนี้: 1,219  
เดือนนี้: 55,240  
เดือนที่แล้ว: 84,944  
ปีนี้: 659,280  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,366,652  

 
 
 ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
โดย: Admin วันที่:2018-08-10 16:52:20
 รายชื่อผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2018-08-03 09:22:44
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดย: Admin วันที่:2018-08-01 14:20:29
 หลักเกณฑ์การประนอมหนี้
โดย: Admin วันที่:2018-08-01 09:37:10
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
โดย: Admin วันที่:2018-07-26 15:46:35
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 1-31 ก.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ก.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-30 มิ.ย.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 30 มิ.ย.2561
 รายชื่อคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย เดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 ก.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ค.61
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 25 มิ.ย.61)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 พ.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.2561
 

   
23013  ใบเสร็จรับเงินเดือนพฤษภาคม 2561   (0/20) ภิญญาพัชญ์ คำสาน 18 ส.ค. 2561
23012  กู้ฉุกเฉิน  (0/39) ณอร หาญสุวรรณ์ 17 ส.ค. 2561
23011  สอบถามการคืนเงินกู้ ATM  (0/45) รวมพร ไชยหงษ์ 17 ส.ค. 2561
23010  การออกใบเสร็จ  (0/33) วิชดา ประชุมทอง 17 ส.ค. 2561
23009  ย้ายหน่วยงาน  (0/34) ชนกเนตร ปทุมทอง 17 ส.ค. 2561
23008  สอบถามผลการกู้ ฉฉ  (0/50) ทัศนีย์ จันทร์แจ่ม 17 ส.ค. 2561
23007  การกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น   (0/75) ประกายคำ เรืองฤทธิ์ 17 ส.ค. 2561
23006  ผมจะกู้ฉุกเฉินทางATM ได้ป่าวคับ  (0/54) วัชระ งอนรถ 17 ส.ค. 2561
23005  กู้ฉุกเฉิน atm  (1/85) ทนง พงษ์ธีรวัฒน์ 17 ส.ค. 2561
23004  สวัสดิการสำเร็จการศึกษา  (1/70) ปวันรัตน์ ทรัพย์ปัญญานนท์ 17 ส.ค. 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ