Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 73  
เมื่อวานนี้: 1,542  
เดือนนี้: 57,027  
เดือนที่แล้ว: 128,871  
ปีนี้: 710,050  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 14,888,539  

 
 
 ​สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสาโรช คัชมาตย์
โดย: Admin วันที่:2022-05-12 13:12:08
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2022-05-10 17:51:28
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 30 เม.ย.65
โดย: Admin วันที่:2022-05-06 17:08:00
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2565
โดย: Admin วันที่:2022-05-06 17:04:31
 รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โดย: Admin วันที่:2022-05-03 13:41:00
 
 
 อนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบภัย ประจำเดือนมีนาคม 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประจำเดือนมีนาคม 256
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนมีนาคม 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสมรส ประจำเดือนมีนาคม 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 11 พ.ค.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 11 พ.ค.65
  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 10 พ.ค.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 10 พ.ค.65
 ผลการอนุมัติคืนสภาพและปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนเมษายน 2565
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34063  ส่งเอกสารรีเงินกู้ฉุกเฉินเนื่องจากเงินเดือนเพิ่มขึ้น  (0/61) วิทยา ภมรพล 14 พ.ค 2565
34062  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/93) เสาวณี นวลสุวรรณ 12 พ.ค 2565
34061  หาคนค้ำเงินกู้สามัญ  (0/135) ชนันพร กุตนันท์ 12 พ.ค 2565
34060  การกู้พิเศษ  (0/108) ปัญญ์ลภัส โพติยะ 12 พ.ค 2565
34059  โอนไปต้นสังกัดใหม่  (0/123) นันท์นภัส คาบุตร 12 พ.ค 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ