กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 1,446  
เมื่อวานนี้: 3,633  
เดือนนี้: 52,641  
เดือนที่แล้ว: 73,349  
ปีนี้: 415,075  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,122,447  

 
 
 การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่:2018-05-18 11:03:40
 เปิดให้กู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
โดย: Admin วันที่:2018-05-18 10:18:32
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-05-18 09:50:41
 สหกรณ์ฯ เปิดรับปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
โดย: Admin วันที่:2018-05-17 10:05:52
 กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
โดย: Admin วันที่:2018-05-10 16:58:57
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) อนุมัติเดือนพฤษภาคม 2561
 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) รอบวันที่ 29 มี.ค.-30 เม.ย.2561
 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (ประเภทไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 23 ก.พ. - 26 มี.ค. 2561
 รายชื่อคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย ครั้งที่ 1
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 28 มี.ค.61
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 25 เม.ย.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มี.ค.- 15 เม.ย.2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 23 มีนาคม 2561)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561 ถึง 15 มี.ค.2561
 

   
22361  การยกเลิกการหักบัญชีค่าสหกรณ์จนโดนลาออก  (0/14) กุลรัตน์ ไทยอ่อน 22 พ.ค 2561
22360  กู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น  (0/33) บันจบ มาภา 22 พ.ค 2561
22359  สอบถามเรื่องกู้ฉุกเฉิน ATM คะ  (1/25) จิริยา มงคลธนกิตติ์ 22 พ.ค 2561
22358  สอบถามค่ะ เรื่องยื่นลาออกค่ะ  (0/15) การะเกด วินัยพานิช 22 พ.ค 2561
22357  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/30) ถนอมพรรณ คณะฤทธิ์ 22 พ.ค 2561
22356  เงินกู้ฉุกเฉิน   (0/18) ธานนท์อิชย์ เกตุชู 21 พ.ค 2561
22355  ส่งเรื่องการขอลาออก ไม่ทราบว่าสหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารหรือ...  (1/29) พรวิพา บุญเจริญ 21 พ.ค 2561
22353  การกู้เงินฉุกเฉิน  (0/23) กนกพร ศรีเสน 21 พ.ค 2561
22352  สอบถามเงินกู้ฉุกเฉิน ATM  (1/30) ปวีณารัตน์ ลมัยพันธ์ 21 พ.ค 2561
22351  กู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นสูงสุดได้เท่า...  (1/76) บุญชัย ใจยะตื้บ 21 พ.ค 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ