คำถามที่พบบ่อย
Posted: Admin Date: 2023-06-27 11:56:27
IP: 27.145.8.44
 

 

1. ติดต่อสหกรณ์ได้ที่ไหนบ้าง

2. กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกันได้อีกหรือไม่

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานห้อง Logon ทำอย่างไร

4. การงดส่งค่าหุ้น หรือลดส่งค่าหุ้นเมื่อมีหนี้อยู่สามารถทำได้หรือไม่

5. ต้องการเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือนต้องทำอย่างไร

6. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยไม่ต้องมาสหกรณ์ได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร

7. การแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ สำคัญอย่างไร? ทำไมต้องแต่งตั้ง?

8. หนังสือยืนยันยอดสำคัญอย่างไร? ทำไมสมาชิกไม่ได้รับทุกคน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ