กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252   ข่าวด่วน เริ่มแล้ว! มาตรการฟ้องคดีกับหน่วยงานต้นสังกัด 5 หน่วยงาน 5 จังหวัดแรก  1.จ.กาญจนบุรี  2.จ.กาฬสินธุ์  3.จ.ร้อยเอ็ด  4.จ.มหาสารคาม  5.หนองคาย
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop
วันนี้: 3,110  
เมื่อวานนี้: 5,212  
เดือนนี้: 80,825  
เดือนที่แล้ว: 84,907  
ปีนี้: 80,825  
ปีที่แล้ว: 1,354,086  
ทั้งหมด: 12,790,616  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 18 มกราคม 2564
โดย: Admin วันที่:2021-01-18 13:25:23
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้
โดย: Admin วันที่:2021-01-07 15:12:36
 ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-12-30 14:37:15
 ผลการเลือกตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยเหรัญญิก
โดย: Admin วันที่:2020-12-30 14:11:44
 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563
โดย: Admin วันที่:2020-12-29 12:12:14
 
 
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) เอกสารรับวันที่ 1 - 18 ธ.ค.63
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนธันวาคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) เอกสารรับวันที่ 1 - 18 ธ.ค.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) เอกสารรับวันที่ 1 - 18 ธ.ค.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) เอกสารรับวันที่ 1 - 18 ธ.ค.63
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 31 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 31 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 15 ม.ค.64)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 15 ม.ค.64)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 29 ธ.ค. - 30 ธ.ค.63
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-21 มกราคม 2564                

»  วันที่ลงรับ 01-30 ธันวาคม 2563 

» วันที่ลงรับ 01-30 พฤศจิกายน 2563            

»  วันที่ลงรับ 01-30 ตุลาคม 2563                  


» ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลัง คลิกที่นี่  »   ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
30883  ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเงินปันผล ปี 2563  (0/33) ณัฐริณี ไพสีขาว 22 ม.ค. 2564
30882  ส่งเอกสารขอกู้เงินสามัญ   (0/31) อุลัยพร ชูรัตน์ 22 ม.ค. 2564
30881  จะขอลาออกจากสหกรณ์ฯโดยใชทุนเรือนหุ้นปิดหนี้เงินกู้สามัญ...  (0/107) ธนรัตน์ กาญจนาภา 22 ม.ค. 2564
30880  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จะประชุมเมื่อใหร่ ?  (1/205) ธนรัตน์ กาญจนาภา 22 ม.ค. 2564
30879  กู้ฉุกเฉินระบบ ATM  (1/149) พิมพ์ลดา มีธรณี 22 ม.ค. 2564
30878  เอกสารกู้สามัญ  (1/159) จินดา แก้วเกตุ 21 ม.ค. 2564
30877  กู้โควิท เฟส 2 โหลดแบบฟอร์มกู้ได้ยังคะ และต้องมีคนต้ำปร...  (1/408) เยาวรัตน์ รูปคม 21 ม.ค. 2564
30876  การลาออก  (1/146) จิตตการ อุปหล้า 21 ม.ค. 2564
30875  ปรับโครงสร้างหนี้  (1/210) วุฒินันท์ เครือวรรณ 21 ม.ค. 2564
30874  ส่งเอกสารเงินกู้สามัญไปได้รับหรือยังครับ เอกสารผ่านการพ...  (2/242) ศิวโรจน์ อินนุพัฒน์ 21 ม.ค. 2564
   
 

 
   
 
 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ