สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรับเงินกู้ครั้งละ 8 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามจังหวัด และกดเงินต่างธนาคาร)   การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 546  
เมื่อวานนี้: 2,777  
เดือนนี้: 48,722  
เดือนที่แล้ว: 122,408  
ปีนี้: 265,993  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 8,973,365  

 
 
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-03-12 08:07:40
 การแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของสหกรณ์
โดย: Admin วันที่:2018-03-12 03:46:05
 ผลการเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เหรัญญิก และเลขานุการ
โดย: Admin วันที่:2018-03-12 03:40:05
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
โดย: Admin วันที่:2018-03-05 10:04:16
 ด่วน !!!! ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2560
โดย: Admin วันที่:2018-03-05 07:54:53
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) วันที่ 1 - 28 ก.พ.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-28 ก.พ.61
 คำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย (เอกสารไม่ผ่าน)
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) รอบวันที่ 27 ม.ค.-22 ก.พ.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต) รอบวันที่ 28 ธ.ค.-26 ม.ค.61
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561 ถึง 15 มี.ค.2561
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561 ถึง 15 ก.พ. 2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 22 มกราคม 2561)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1-31 ธ.ค 2560 และ 1-15 ม.ค. 2561
 ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 13/2560 (วันที่ 22 ธันวาคม 2560)
 

   
21916  ลาออก  (1/4) เพ็ญศรี แจ่มใส 21 มี.ค 2561
21915  สอบถามเงินกู้  (1/22) ธนิดา มาลา 21 มี.ค 2561
21914  ทุนการศึกษาบุตร  (1/48) ณัชวดี ศรีสวัสดิ์ 20 มี.ค 2561
21913  ติดตามเงินปันผล ปี 2560  (1/27) สายรุ้ง บวกไธสง 20 มี.ค 2561
21912  ลาออก  (1/30) อัจจิมา จุลสอาด 20 มี.ค 2561
21911  ยื่นยันหมายเลขบัญชีเงินปันผล  (1/22) กาญจนา สุวรรณภักดี 20 มี.ค 2561
21910  สอบถามเอกสารเงินกู้  (1/48) ยุพาพร ทานา 20 มี.ค 2561
21909  ขอสอบถามกรณีต้องการเพิ่มหุ้นรายเดือน  (1/53) วารุณี ภาชนนท์ 20 มี.ค 2561
21908  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ รหัสสมาชิก 029184 ครับ  (2/89) ศิริศักดิ์ อินสา 20 มี.ค 2561
21907  เงินกู้  (3/76) ยุวดี ทองอ่อน 20 มี.ค 2561
   
 

 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประมวลภาพโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำหน้าที่หักเงินให้สหกรณ์ฯ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ