กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


วันนี้: 702  
เมื่อวานนี้: 1,738  
เดือนนี้: 73,256  
เดือนที่แล้ว: 96,074  
ปีนี้: 73,256  
ปีที่แล้ว: 1,722,821  
ทั้งหมด: 11,762,795  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 17 มกราคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-01-17 11:42:08
 การสรรหาโรงพิมพ์จ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2020-01-16 10:04:28
 ข่าวสารสหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกทราบ
โดย: Admin วันที่:2020-01-10 13:36:56
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
โดย: Admin วันที่:2020-01-09 10:53:26
 แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯช่วงเทศกาลปีใหม่
โดย: Admin วันที่:2019-12-26 17:37:15
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนธันวาคม 2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค. 62
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค.2562
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค. 2562
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 1 - 12 ม.ค. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1 - 12 ม.ค. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 2562
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 2562
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 

 
   

   
27311  หลักเกณฑ์การให้สมาชิกยื่นกู้เท่ากับหนี้คงเหลือ  (0/25) กัลย์ฐิตา พงษ์สมบูรณ์ 19 ม.ค. 2563
27310  ขอรับเงินปันผล  (0/150) สิริรัตน์ ศรีพรหมมา 18 ม.ค. 2563
27309  สอบถามการขอกู้เงินกู้สามัญ  (0/33) ธีระพงษ์ ผิวเงิน 18 ม.ค. 2563
27308  ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ATM  (1/69) อำไพ เดชรักษา 17 ม.ค. 2563
27307  การชำระเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้  (1/44) วรรณกร ภูต้องลม 17 ม.ค. 2563
27306  ส่งเอกสารขอรับเงินปันผล  (2/151) พุฒิพงศ์ ภคเลิศพิบูลย์ 17 ม.ค. 2563
27305  สอบถามผลการกู้ฉุกเฉิน atm  (2/85) สิร์ดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ 17 ม.ค. 2563
27304  ขอรับเงินปันผล ประจำปี 2562  (2/314) จุฑามณี บิลละโสย 17 ม.ค. 2563
27303  การสรรหาโรงพิมพ์จ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2562  (1/88) สมสมร วงษ์จันลา 17 ม.ค. 2563
27301  ส่งเอกสารขอรับเงินปันผล  (1/116) ศรีประชา ศิลาบุตร 17 ม.ค. 2563
   
 

 
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ