หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop

วันนี้: 219  
เมื่อวานนี้: 4,992  
เดือนนี้: 63,768  
เดือนที่แล้ว: 78,802  
ปีนี้: 1,171,356  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 12,527,061  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-10-16 11:34:48
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2020-10-06 17:38:22
 กลุ่มเอกสารไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
โดย: Admin วันที่:2020-10-06 17:12:38
 ผลการอนุมัติประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
โดย: Admin วันที่:2020-10-06 17:06:01
 กำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563
โดย: Admin วันที่:2020-10-06 18:34:16
 
 
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกันยายน 2563
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1- 30 ก.ย.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 17 - 23 ต.ค.63
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 17 - 23 ต.ค.63
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 10 - 16 ต.ค.63
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 10 - 16 ต.ค.63
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 17/2563 (วันที่ 12 ต.ค.63)
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-22 ตุลาคม 2563            

»  วันที่ลงรับ 01-30 กันยายน 2563          

»  วันที่ลงรับ 01-31 สิงหาคม 2563          


» ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลัง คลิกที่นี่  »   ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
30249  สอบถามกู้เงินฉุกเฉินแล้วสามารถกู้เงินสวัสดิ์การโควิค -1...  (0/1) เพลินพิศ ไทยโส 27 ต.ค. 2563
30248  ขอถามเรื่องเงินค่าตอบแทน  (0/14) สาวิตรี จันทร์สุวรรณรัตน์ 26 ต.ค. 2563
30247  การชำระหนี้  (1/36) ปิยาณี กันทา 26 ต.ค. 2563
30246  การแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์  (1/50) อรอุมา ศรีสวนจิก 26 ต.ค. 2563
30245  สอบถามการค้างชำระหนี้  (0/66) กรรณิกา พลซื่อ 26 ต.ค. 2563
30243  การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  (1/60) เฉิดฉัน อักคะจุ่น 26 ต.ค. 2563
30242  กู้สามัญ  (1/118) นิตยา โชคกิจการ 26 ต.ค. 2563
30241  อยากทราบวันประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรค่ะ   (1/176) พิมพกานต์ กาติ๊บ 26 ต.ค. 2563
30240  รวมหนี้  (1/113) ขวัญเมือง ภักดียุทธ 26 ต.ค. 2563
30239  สอบถามเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ(ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...  (1/111) วัลยรัตน์ สีหะวงษ์ 26 ต.ค. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ