สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์และมีหนี้ค้างชำระทั้งที่ถูกฟ้องแล้วและยังไม่ฟ้องโปรดติดต่อกับสหกรณ์โดยด่วน เบอร์ติดต่อ 02-2418250  ต่อ 301 ,086-3169901-5 , 081-3576374  E-mail : dlasaving@hotmail.com หากยังเพิกเฉยสหกรณ์จะดำเนินการบังคับคดีต่อไป  
˹ѡ
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 08/เม.ย./2557
โดย: Nakhon วันที่:2014-04-08 10:37:12
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: Nakhon วันที่:2014-03-28 10:12:05
 ผลการเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
โดย: Nakhon วันที่:2014-03-11 18:02:01
 การแต่งตั้งที่ปรีษาสหกรณ์และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ
โดย: Nakhon วันที่:2014-03-11 17:59:03
 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
โดย: webadmin วันที่:2014-02-24 16:39:55
 
 
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมรส ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญที่เอกสารไม่สมบูรณ์/มีปัญหา ณ วันที่ 22/เม.ย./2557
 เอกสารสมบูรณ์ลำดับรอการอนุมัติเงินกู้สามัญ
 รายชื่อผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ณ วันที่ 14 - 18 เมษายน 2557
 รายชื่อผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ เดือน มีนาคม 2557
 
 

   
12386  ย้ายสังกัด  (0/18) นายไพบูรณ์ มีสง 24 เม.ย. 2557
12385  อนุมัติเงินกู้  (0/89) นางศรีฎา  จันทร์ประเวช 24 เม.ย. 2557
12384  ขอเพิ่มหุ้น   (0/30) พิชชา จันทะหาร 24 เม.ย. 2557
12383  ขอทราบผลการอนุมัติการขอลาออกคะ  (0/27) นางสาวอรวรรณ คิ้วเที่ยง 24 เม.ย. 2557
12382  ประชุมอนุมัติเงินกู้วันไหน เดือนเมษายน  (1/133) ศิริศักดิ์ แก่นเมือง 24 เม.ย. 2557
12381  ยอดหุ้นไม่ตรงกับใบเสร็จ  (0/23) สิริภัทร ภูหินกอง 24 เม.ย. 2557
12380  การอนุมัติเงินกู้และการชะระหนี้เงินกู้  (0/200) สนอง ผลเจริญ 23 เม.ย. 2557
12379  การปรับโครงสร้างหนี้  (0/50) ชัชชัย  ไชยดำ 23 เม.ย. 2557
12378  ขอเปลี่ยนแปลงหุ้นรายเดือน  (0/50) นางกิตติกานต์ บุรพพงษานนท์ 23 เม.ย. 2557
12377  ผลการอนุมัติเงินกู้  (0/237) ธนวรรณ เหลนเพ็ชร 23 เม.ย. 2557
12376  ขอรับสวัสดิการคลอดบุตร ต้องยื่นเอกสารภายในกี่วันค่ะ   (0/54) ณัฐภัสสร บวรวิชัยดิษฐ์ 23 เม.ย. 2557
12375  ปรับโครงสร้างหนี้  (0/45) ศิริรัตน์ ปลอดปล่อง 23 เม.ย. 2557
12374  การนำทุนเรือนหุ้นชำระหนี้  (0/62) พัชรินทร์ เผชิญรัตน์ 23 เม.ย. 2557
12373  ร้อยเอ็ด  (1/98) นายใหม่ ลาวงษา 23 เม.ย. 2557
12372  การซื้อหุ้นพิเศษ  (1/108) ปัญญาณัฏฐ์ ปาตู 22 เม.ย. 2557
12371  เงินประกันผู้คำประกันเงินกู้สามัญ  (1/126) จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 22 เม.ย. 2557
12370  ปรับโครงสร้างหนี้  (0/64) ศิริรัตน์ ปลอดปล่อง 22 เม.ย. 2557
12369  การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในระบบ  (1/134) นางสาวจีรนันท์ กำพุฒกลาง 22 เม.ย. 2557
12368  ย้ายสังกัด  (0/78) อุราวัลย์ เธียรจรัสวงศ์ 22 เม.ย. 2557
12367  การลาออก  (1/89) สมสกุล มิลินทจินดา 22 เม.ย. 2557
   
 

 
 
   
 
โครงการอบรมสัมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน วันที่ 1 - 2 เมษายน 2557
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทริปทัวร์ คลิกที่นี่

heart เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก

heartสมาชิกสมทบ

 

 

 

 
 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ