ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 29  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี    กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 5,846  
เมื่อวานนี้: 7,081  
เดือนนี้: 209,162  
เดือนที่แล้ว: 211,458  
ปีนี้: 420,620  
ปีที่แล้ว: 1,722,821  
ทั้งหมด: 12,110,159  

 
 
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2563
โดย: Admin วันที่:2020-02-27 17:05:01
 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 และประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อฯ พ.ศ.2563
โดย: Admin วันที่:2020-02-27 17:03:02
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin วันที่:2020-02-25 14:11:00
 ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
โดย: Admin วันที่:2020-02-25 18:50:35
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin วันที่:2020-02-14 11:04:04
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 25 ธ.ค.62-31 ม.ค.2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมกราคม 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 - 31 ม.ค. 2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 -31 ม.ค.2563
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562-31 ม.ค.2563
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 18 - 21 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 18 - 21 ก.พ. 2563
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 15 ม.ค.2563 - 15 ก.พ. 2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 

 

»  วันที่ลงรับ 1-26 กุมภาพันธ์ 2563 

»  วันที่ลงรับ 1-31 มกราคม 2563          

»  วันที่ลงรับ 1-27 ธันวาคม 2562          


ตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มเติม คลิกที่นี่         :        ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือ คำขอรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน คำขอกู้ต่างๆ คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
27877  การกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  (0/0) สุริยะกาญจน์ มาลาวัลย์ 27 ก.พ. 2563
27876  กู้ฉุกเฉินหรือกู้ เอทีเอ็มได้หรือยังครับ  (0/5) สุชาติ งามสนิท 27 ก.พ. 2563
27875  ขอทราบแนวทางการขอรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน  (1/75) อนงค์ อุรารื่น 27 ก.พ. 2563
27874  การกู้หุ้น  (1/30) คนึงจิต คำมงคุณ 27 ก.พ. 2563
27873  การเลือกตั้งคณะกรรมการ  (1/55) สุธาวัลย์ ไกรยา 27 ก.พ. 2563
27872  เอกสารขอรับเงินปันผล  (1/75) ปราณีย์ จำวงค์ลา 27 ก.พ. 2563
27871  การจ่ายเงินปันผล  (2/198) ไพรวัลย์ มาตรวิจิตร 27 ก.พ. 2563
27870  เอกสารขอรับเงินปันผล  (1/115) วาทะศิลป์ อภัยกาวี 27 ก.พ. 2563
27869  การลาออกจากสมาชิก  (2/94) ณรงค์ คำสุข 27 ก.พ. 2563
27868  เอกสารรับเงินปันผล  (3/132) ชุลีวัลย์ สวัสดี 27 ก.พ. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ