Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 330  
เมื่อวานนี้: 7,170  
เดือนนี้: 128,408  
เดือนที่แล้ว: 131,387  
ปีนี้: 912,818  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 15,091,306  

 
 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565 รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี
โดย: Admin วันที่:2022-06-28 14:41:12
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (ธ.ก.ส.)
โดย: Admin วันที่:2022-06-28 13:53:05
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-06-28 14:54:14
 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LoGo
โดย: Admin วันที่:2022-06-15 07:11:09
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2022-06-13 14:08:26
 
 
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 256
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสมรส ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 21 - 24 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 21-24 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 20 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 20 มิ.ย.65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 16 - 17 มิ.ย.65
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34244  สอบถามเงินสวัสดิการกรณีบิดาเสียชีวิต  (0/37) ลัดดาวัลย์ สุวรรณวงษ์ 28 มิ.ย. 2565
34243  ที่ทำการสหกรณ์  (0/47) พรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ 28 มิ.ย. 2565
34242  หนังสือรับวันที่ 2 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.2565 ทำไ...  (0/118) รัชนีวรรณ ภาษี 28 มิ.ย. 2565
34241  เงินกู้ฉุกเฉิน atm  (0/64) นพพร กองทรัพย์ 28 มิ.ย. 2565
34240  ออกใบเสร็จในระบบ  (0/147) ศิวโรจน์ โอดชุ่ม 28 มิ.ย. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ