Next
Previous
˹ѡ
วันนี้: 1,612  
เมื่อวานนี้: 2,359  
เดือนนี้: 10,986  
เดือนที่แล้ว: 168,452  
ปีนี้: 2,151,088  
ปีที่แล้ว: 2,016,411  
ทั้งหมด: 18,345,988  

 
 
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)
โดย: Admin วันที่:2023-11-27 15:42:29
 เชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างสหกรณ์และลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-11-10 09:26:30
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2566 งวดที่2
โดย: Admin วันที่:2023-11-08 14:23:40
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566
โดย: Admin วันที่:2023-11-08 13:54:07
 สอ.อปท. สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มขอผู้ขอกู้เงิน....รายละเอียดคลิก
โดย: Admin วันที่:2023-11-01 13:41:31
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนตุลาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม)
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน2566
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญและโครงการ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 15 พ.ย. 66)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน2566
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญและโครงการ (ตัดรอบเอกสารวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๖)
 

 

 

   

 
 [update] ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2023-03-27 09:56:50
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
   อ่านทั้งหมด

 
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2023-07-11 18:35:13
 สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2023-06-15 17:04:22
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังไม่จัดส่งใบสมัคร
โดย: Admin วันที่:2023-06-07 14:21:40
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-19 09:39:34
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-09 21:53:20
   อ่านทั้งหมด

   
36320  แลกค้ำสามัญค่ะ ต้องอีกสองสิทธิหรือมารวมกลุ่มได้  (0/10) วรรณ์วิภา ลาภยศ 03 ธ.ค. 2566
36319  ฝากให้สหกรณ์พิจารณาหลักเกณฑ์การกู้สามัญที่ต้องเป็นสมาชิ...  (1/75) นฤมล โชติรัตน์ 02 ธ.ค. 2566
36318    (0/35) เสาวณี นวลสุวรรณ 01 ธ.ค. 2566
36317  การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  (1/43) อุมาภรณ์ ภาดี 01 ธ.ค. 2566
36316  สวัสดิการเพื่อการศาสนา  (1/71) คมสันต์ แสนคุ้ม 01 ธ.ค. 2566
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


                
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ