หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการ/จนท. 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252  
Next
Previous
˹ѡ


     เพิ่มเพื่อน
  ค้นหา Line ID สหกรณ์ สถ.
     
 @dlasavingcoop

วันนี้: 598  
เมื่อวานนี้: 3,445  
เดือนนี้: 31,995  
เดือนที่แล้ว: 103,222  
ปีนี้: 979,112  
ปีที่แล้ว: 1,400,483  
ทั้งหมด: 12,334,817  

 
 
 หลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก
โดย: Admin วันที่:2020-08-10 10:13:01
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-07-30 13:09:09
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประนอมหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
โดย: Admin วันที่:2020-07-29 13:40:58
 ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (ถึงวันที่ 31 ส.ค.2563)
โดย: Admin วันที่:2020-07-29 15:38:52
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
โดย: Admin วันที่:2020-07-17 16:09:30
 
 
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1 - 24 ก.ค.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 24 ก.ค. 63
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 1 - 24 ก.ค.63
 อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1-24 ก.ค.2563
 อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 27 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
 
 
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 1-7 ส.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 1 - 7 ส.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 25-31 ก.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 25 - 31 ก.ค.2563
 ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 18 - 24 ก.ค.2563
 

 

»  วันที่ลงรับ 01-10 สิงหาคม 2563          

»  วันที่ลงรับ 01-31 กรกฎาคม 2563        

»  วันที่ลงรับ 01-30 มิถุนายน 2563          


» ตรวจสอบหนังสือเข้าย้อนหลั คลิกที่นี่  »   ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ หนังสือเข้าคือหนังสือที่สมาชิกส่งมายังสหกรณ์ เช่น  คำขอคำขอกู้โควิด  และคำขอกู้ทุกประเภท เอกสารขอกู้เพิ่มเติม คำขอสมัครใหม่ เป็นต้น สหกรณ์จะออกเลขหนังสือลงรับเฉพาะหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น สำหรับเอกสารที่ส่งทางเครื่องโทรสาร (Fax) เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารตัวจริงจึงจะออกเลขหนังสือลงรับ 
   

   
29770  ขอลาออก  (1/23) ทับทิม จันทร์วิเศษ 11 ส.ค. 2563
29769  กู้โควิด  (1/42) มะลิวัลย์ เพ็งสอน 11 ส.ค. 2563
29768  หักเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/38) ณัฏฐนันท์ บุญทล 11 ส.ค. 2563
29767  กู้หุ้น  (1/26) สุชาติ งามสนิท 11 ส.ค. 2563
29766  สอบถามการกู้โควิดรายละไม่เกิน 100,000 บาท  (1/75) นิวัตร แจ้งชาติ 11 ส.ค. 2563
29765  การกู้เงินฉุกเฉิน   (1/64) สมโพชน์ กวักหิรัญ 11 ส.ค. 2563
29764  การลาออก  (1/63) กมลนันท์ ชายสมุทร 11 ส.ค. 2563
29763  ออกใบเสร็จให้หน่อยค้า  (1/78) กันชยา เทพจิตร 10 ส.ค. 2563
29762  ขอทราบผลกู้มาตรการโควิด  (2/135) สุภาวดี สังโวลี 10 ส.ค. 2563
29761  รบกวนสอบถามเรื่องการค้ำประกัน  (1/106) วรินทร กางกั้น 10 ส.ค. 2563
   
 

 
 

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ