Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 3,072  
เมื่อวานนี้: 3,173  
เดือนนี้: 9,809  
เดือนที่แล้ว: 159,167  
ปีนี้: 1,419,524  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 15,598,013  

 
 
 ประกาศสหกรณ์ฯ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (ครั้งที่ ๒)
โดย: Admin วันที่:2022-10-03 10:41:49
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดย: Admin วันที่:2022-09-30 16:40:59
 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2022-09-20 19:18:21
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 บุรีรัมย์
โดย: Admin วันที่:2022-09-20 14:09:39
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2022-09-09 15:09:41
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครองครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประจำเดือนเมษายน 256
 อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อการสมรส ประจำเดือนเมษายน 2565
 
 
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดเอกสารวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 8-13 กันยายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 8-13 กันยายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 2 - 7 กันยายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 2 - 7 กันยายน 65
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34587  ข้อมูลหนังสือเข้าของสหกรณ์ไม่อัพเดต  (0/60) สุธีพงศ์ วอทอง 03 ต.ค. 2565
34586  อัพเดทข้อมุลในระบบสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  (0/133) อรอุมา ศรีสวนจิก 02 ต.ค. 2565
34585  ตัดใบเสร็จด้วยค่ะ  (0/64) ชยาภา ริกำแง 02 ต.ค. 2565
34584  ขอสอบถามเรื่องหลักเกณฑ์  (1/181) สุพัฒฑรา ชื่นตา 01 ต.ค. 2565
34583  ผลการอนุมัติเงินกํสามัญ  (1/437) ร่ำรวย มารดาคุ้ม 01 ต.ค. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ