Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 10,532  
เมื่อวานนี้: 5,051  
เดือนนี้: 216,519  
เดือนที่แล้ว: 198,863  
ปีนี้: 1,825,097  
ปีที่แล้ว: 1,468,689  
ทั้งหมด: 16,003,586  

 
 
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.สอ.อปท.)
โดย: Admin วันที่:2022-11-14 11:15:38
 (รับลงทะเบียน)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565 รุ่นที่ 6 ณ จังหวัดสระบุรี
โดย: Admin วันที่:2022-11-09 11:18:18
 สมัครรับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหาร
โดย: Admin วันที่:2022-11-09 08:40:02
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565
โดย: Admin วันที่:2022-11-08 14:57:56
 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาหลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก
โดย: Admin วันที่:2022-11-08 11:51:50
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2565
 ประกาศเรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) รอบเอกสารวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 65
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 16 พฤศจิกายน 65
 

 

                    

                    

   

 
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
 รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2564
โดย: Admin วันที่:2022-02-28 20:31:25
   อ่านทั้งหมด

 
   

   
34803  ออกใบเสร็จรับเงินเดือน พ.ย 2565  (0/53) ภานุศาสน์ อ้วนอินทร์ 28 พ.ย. 2565
34802  ฌาปนกิจ  (0/37) นิธิศ วงษ์คำ 28 พ.ย. 2565
34801  ใบเสร็จรับเงิน  (0/60) ผ่องพรรณ รัชบัวชุม 28 พ.ย. 2565
34800  ฒาปนกิจ  (1/99) ภัสส์พิชชา อินทร์ทองน้อย 28 พ.ย. 2565
34799  ค่าหุ้นรายเดือน  (1/79) สำเนียง เกตุชาติ 28 พ.ย. 2565
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
 ประธานกรรมการ สอ.สถ. ชุดที่ 18สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ