Next
Previous
˹ѡ

วันนี้: 2,134  
เมื่อวานนี้: 3,564  
เดือนนี้: 120,918  
เดือนที่แล้ว: 162,640  
ปีนี้: 1,143,503  
ปีที่แล้ว: 2,016,411  
ทั้งหมด: 17,338,403  

 
 
 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-05-24 14:54:27
 ประกาศบัญชีรายชื่อการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-05-22 17:12:42
 ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-05-18 16:18:37
 ประกันชีวิต สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสอ.อปท.
โดย: Admin วันที่:2023-05-16 09:39:33
 กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
โดย: Admin วันที่:2023-05-15 16:22:10
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม(เพิ่มเติม) 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 66
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) รอบเอกสารวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 66
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตัดเอกสารวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)
 

 

                    

                    

 

   

 
 [update] ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2023-03-27 09:56:50
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
   อ่านทั้งหมด

 
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-19 09:39:34
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-09 21:53:20
 สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2023-03-28 15:16:09
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2565
โดย: admin วันที่:2023-01-31 18:14:51
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่:2023-03-28 11:27:27
   อ่านทั้งหมด

   
35673  ขอให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์กู้ฉุกเฉินลดเหลือส่งแล้ว1งวดามารถก...  (0/18) ธามวดี สุวรรณเก 28 พ.ค 2566
35672  ขอสวัสดิการ  (0/1e3) สุวรรณา สุขสบาย 26 พ.ค 2566
35671  ซื้อหุ้นเพิ่ม  (0/143) พิมพ์ผกา วัฒนมงคล 26 พ.ค 2566
35670  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  (0/225) ณรงค์กร จันทคาร 26 พ.ค 2566
35669  เงินที่ชำระเกินในเดือนเม.ย.66  (0/109) จุไรรัตน์ จันทร์ทองอ่อน 25 พ.ค 2566
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 

        นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง  
      ประธานกรรมการ สอ.อปท.     สายตรงประธานสอ.สถ

   

 อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

ประสานข้อมูลหรือร้องทุกข์

เกี่ยวกับการให้บริการ สอ.สถ.

 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ