Next
Previous
˹ѡ
วันนี้: 1,035  
เมื่อวานนี้: 6,648  
เดือนนี้: 129,341  
เดือนที่แล้ว: 174,031  
ปีนี้: 1,794,730  
ปีที่แล้ว: 2,016,411  
ทั้งหมด: 17,989,630  

 
 
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
โดย: Admin วันที่:2023-09-13 09:03:07
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-08-31 09:49:18
 หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการสมาชิก
โดย: Admin วันที่:2023-08-24 14:01:02
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)
โดย: Admin วันที่:2023-08-18 09:06:48
 เชิญเข้าร่วมงานมุทิตาจิตสมาชิก สอ.อปท. ประจำปี 2566
โดย: Admin วันที่:2023-08-09 16:05:45
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม)
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม2566
 
 
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 22 - 26 กันยายน 2566
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 20 - 21 กันยายน 2566
 แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๖)
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (โอนบัญชีธนาคาร) วันที่ 18 - 19 กันยายน 2566
 

 

 

   

 
 [update] ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
โดย: Admin วันที่:2023-03-27 09:56:50
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
โดย: admin วันที่:2022-03-05 13:40:59
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม)
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:13:16
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล การลงคะแนนสรรหาฯ
โดย: admin วันที่:2022-03-04 20:09:26
 ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
โดย: admin วันที่:2022-03-02 10:27:00
   อ่านทั้งหมด

 
 ผลอนุมัติสมัครสมาชิกใหม่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2023-07-11 18:35:13
 สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Admin วันที่:2023-06-15 17:04:22
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังไม่จัดส่งใบสมัคร
โดย: Admin วันที่:2023-06-07 14:21:40
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-19 09:39:34
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีจัดส่งเอกสารไม่เรียบร้อย
โดย: Admin วันที่:2023-05-09 21:53:20
   อ่านทั้งหมด

   
36112  สอบถามค่ะ  (0/68) สุภา แสนโคตร 27 ก.ย. 2566
36111  รอบตัดเอกสาร ( 15 กันยายน 2566 )  (1/252) คณินทร์ ถันชนนาง 25 ก.ย. 2566
36110  ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตร  (2/306) สุกัญญา คลืนคลีบ 25 ก.ย. 2566
36109  ขอกู้เงินทุนเรือนหุ้นของตัวเอง  (1/186) สุดารัตน์ กะเจียนู 24 ก.ย. 2566
36108  หลักเกณฑ์การกู้เงิน ระหว่างกู้สามัญกับการกู้เพื่อพัฒนาค...  (2/371) ธนพัฒน์ บุญพูล 22 ก.ย. 2566
   
 

 
   
  ดูทั้งหมด
 


                
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ