กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 5,672  
เมื่อวานนี้: 7,320  
เดือนนี้: 66,296  
เดือนที่แล้ว: 87,725  
ปีนี้: 859,209  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,566,581  

 
 
 ชี้แจงกรณีการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้
โดย: Admin วันที่:2018-10-11 11:16:22
 โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
โดย: Admin วันที่:2018-10-10 09:38:41
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-10-09 17:19:37
 แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
โดย: Admin วันที่:2018-10-08 14:11:14
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
โดย: Admin วันที่:2018-09-25 10:19:07
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ส.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ส.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ส.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ส.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย อัคคีภัย) อนุมัติ เดือนสิงหาคม
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 25 ก.ย.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ส.ค.-15 ก.ย.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.ค.-15 ส.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 ก.ค.61)
 

 
   

   
23647  ไม่รับโอนหนี้  (0/18) ปุณยนุช ไชยภักษา เลิฟ 17 ต.ค. 2561
23646  โอนหนี้  (1/84) กองสิน คันภูเขียว 17 ต.ค. 2561
23645  ทุนการศึกษาบุตร  (0/68) ณัฐรดา นันติ 17 ต.ค. 2561
23644  โอนหนี้ให้ผู้ค้ำแทนผู้กู้  (0/114) บุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ 17 ต.ค. 2561
23643  โอนหนี้และให้ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกัน  (0/159) อรุณศักดิ์ อัญฤาชัย 17 ต.ค. 2561
23642  กรณีขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (0/190) ฉวีวรรณ หาญกล้า 17 ต.ค. 2561
23641  ขอแบบฟอร์มการลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ด้วยคะ  (0/186) ณิชกานต์ อินทร์วิเศษ 17 ต.ค. 2561
23640  เคยเซ็นเอกสารให้ครั้งเดียวตั้งแต่ตอนกู้นะคะ ยืนยันไม่เค...  (0/275) วิภาพร สีโร 17 ต.ค. 2561
23639  เรียนถาม  (0/179) เดชฤทธิ์ ข่มอาวุธ 17 ต.ค. 2561
23638  ควรเปิดคลินิกแก้ปัญหาผู้กู้ค่ะ เพราะยังงัยเขาก็คือลูกหน...  (0/217) สุคนธ์ทิพย์ ฑีฆายุพรรค 17 ต.ค. 2561
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ